Duben 2007

SOrrOw- Obrázky(7)

8. dubna 2007 v 14:59 | Burynka |  SOrrOw

Fear- Obrázky(5)

8. dubna 2007 v 14:58 | Burynka |  Fear

LOve Obrázky(2)

8. dubna 2007 v 14:57 | Burynka |  LOve

SOrrOw- Obrázky(6)

8. dubna 2007 v 14:56 | Burynka |  SOrrOw

LOve Obrázky(1)

8. dubna 2007 v 14:54 | Burynka |  LOve

Citáty(6)

6. dubna 2007 v 20:30 | Burynka |  Citáty
 • Kdosi řekl, že něco tak nepatrného jako mávnutí motýlích křídel může vyvolat tajfun, který zasáhne celý svět.
 • Je-li láska dvou lidí upřímná a pouze mezi nimi, nikdy se nepřestanou milovat, ať se stane cokoliv. A když umřou, láska zůstane na vždy.
 • Jsme jako bílá holubice na hřbitovním kříži, skrápěny krvavým deštěm apokalypsy.

POmluvy

6. dubna 2007 v 20:09 | Burynka |  K zamyšlení

Kdo mě pomlouvá,aby mě zlehčil,tomu se směji.
Kdo mě pomlouvá,protože se na mě rozzlobil,toho lituji.
Kdo mě pomlouvá,protože sám je špatný,tomu odpouštím.
Kdo mě pomlouvá,a pravdu mluví,tomu děkuji.

CO znamená milOvat?

4. dubna 2007 v 19:41 | Burynka |  K zamyšlení
Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši i srdce.

Test pOruch příjmu pOtravy

4. dubna 2007 v 0:21 | Burynka |  POruchy příjmu pOtravy
Test pOruch příjmu pOtravy
Obáváte se, že trpíte nějakým druhem příjmu pOtravy? Tady zjistíte víc.
Obrázek “http://www.lebensgeschichten.org/bulimie/bilder/essen.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

12 zákOnů živOta

3. dubna 2007 v 22:59 | Burynka |  SebepOškOzOvání-ubližOvání si
 1. Mám právo cítit se v bezpečí a mít rodinné zázemí
 2. Mám právo být respektován/a
 3. Nemusím se trestat proto, že mi druzí ublížili
 4. Mám právo být rozrušená/ý či naštvaná/ý a dát tyto pocity najevo jinak než ublížením si
 5. Nemusím před nikým své sebeubližování ospravedlňovat
 6. Soudy ostatních lidí mého chování jsou založeny na jejich vlastním strachu a neschopností porozumět, proto z jejich reakcí necítím vinu
 7. Mám právo na své tělo a mít kontrolu nad tím, co se s ním stane, ovšem nesu také zodpovědnost z tohoto činu.
 8. Mám své pocity a jsem zodpovědná/ý za to, jak s nimi naložím
 9. Nejsem zodpovědná/ý za to, jak ostatní lidé nakládají se svými pocity
 10. Mám právo chtít pomoc v těžkých časech. Není má chyba, jestliže můj život je příliš složitý na to, abych si s ním poradil/a sama.
 11. Mám právo na poskytnutí užitečných informací, které mi pomůžou
 12. Mám právo být léčen/a, jako rovná/ý s jiným pacientem v nemocnici
ZdrOj: www.sebeposkozovani.ath.cx/

Máš myšlení vraha?

3. dubna 2007 v 22:14 | Burynka |  • Masoví vrazi
Tohle je původní, nefalšovaný psychologický test.
Je to příbeh jedné dívky. Když byla na pohřbu své matky, setkala se tam s
chlapcem, kterého do té doby nikdy neviděla. Protože ten chlapec byl tak
krásný a okouzlující, jak si vždy predstavovala, ze by její vysněný
chlapec měl být, okamžite se do něj zamilovala. Protože však byla velmi
ostýchavá, nezeptala se jej na jeho telefonní číslo, ani kde bydlí. O pár
dní pozdšji tato dívka zavraždila svou sestru.

Otázka zní: Jaký byl motiv vraždy její sestry?

Premýšlejte, prosím, a pokud nějaký motiv naleznete, podívejte se níže pro
vysvětlení. Pokud na žádný motiv nepřijdete, udělejte totéž.
Nedívejte se však na řesení ihned, zkuste popřemýslet!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Odpověd: Dívka doufala, ze se se svým milovaným chlapcem potká opět na
pohřbu.

Pokud jste odpovedeli správne, premýslíte jako vrah.
Tento test vytvořil jeden slavný americký psycholog, aby otestoval, zda
někdo má mentalitu vraha. Drtivá větsina uvězněných masových vrahů
odpovědela na tento test správne. Pokud jste neodpovědeli správne, je to
pro vás dobrá zpráva - nemáte mysl psychopata a potencionálního vraha.

Pokud vaši prátelé odpovědeli na tento test správně, pak vám doporučuji,
abyste si od nich drželi odstup.-))

Definice kOuření a zajímavOsti

3. dubna 2007 v 21:49 | Burynka |  KOuření
 • Kouření - vdechování tabákového kouře, jímž se do organismu dostává více než 2000 různých chemických látek schopných dalších reakcí, které mají mnohdy významné účinky na lidský organismus.
 • Kuřáctví je zařazeno jako nemoc a jeho diagnóza je pod číslem F-17 (drogová závislost).
 • Tabákový kouř vzniká nedokonalým spalováním tabáku.
 • 31. květen je světový den nekouření
Obrázek “http://www.kurakovaplice.cz/foto/nador-plic.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

ZdrOj: www.kurakovaplice.cz

RakOvina plic

3. dubna 2007 v 21:46 | Burynka |  KOuření
rozsáhlý nádor mezihrudí z průdušky
U všech typů zhoubných nádorů platí, že jejich včasné rozpoznání může znamenat až úplné vyléčení. Problémem plicní rakoviny je, že je průkazná svými příznaky až v pozdních stadiích, kdy je často až nemožné člověka zcela vyloučit. Stadia, kdy je nádor ve stavu "karcinoma in situ" - tedy v nerozvinutém stavu (přesněji zatím neprorůstající - in situ=v místě) normální člověk vůbec nepozná. Přitom v této fázi je léčba nejefektivnější! Bohužel záchyt pacientů s nerozvinutým nádorem je jen 20%. Na rozdíl např. od pacientů s jinými nádory (nádory prsu, aj.) není prováděné aktivní vyhledávání pacientů. Nutno však podotknout, že nádory prsu vznikají často např. z genetických příčin a pacientka to nemůže ovlivnit. Kuřák ví, že kouří. Snad každý cítí tu nianci, na kterou chci upozornit. Platí to i u rakoviny plic.
Zde v několika bodech shrnuji její projevy:
 • kašel - resp. jeho změna - tzv. dráždivý kašel
 • úbytek na váze za poměrně krátkou dobu bez držení jakýchkoliv diet
 • dušnost
 • vykašlávání krve (v pokročilých stádiích - ale ne vždy)
 • jiné bolesti (např. hrudník, kosti)
 • otoky horních končetin a hlavy (opět u pokročilých nádorů - tzv. syndrom horní duté žíly)
 • paličkovité prsty
 • potíže s polykáním
 • vzácně tzv. Pancoastův syndrom (pokles víčka, zúžená zornice, zapadlé oko)
Riziko vzniku nádoru plic
cigaret/den
do 105x vyšší
11 - 2020x vyšší
21 - 3530x vyšší
nad 3540x vyšší
Významně se zvyšuje riziko u kuřáků, kteří začali kouřit již v dětství nebo v pubertě.
Co na vás, milí kuřáci, možná čeká
Někteří z vás si myslí, že kouření je v pohodě a že je určitě rakovina plic nepotká. Samozřejmě si to mysleli i ti, kteří jí onemocněli. Slyšel jsem i jeden vtipný názor, že "uzené maso déle vydrží." A jaká je léčba? Terapie nádorů plic je rozdílná podle druhu nádoru - u tzv. malobněčných karcinomů (závažnější druh nádoru) je v první řadě chemoterapie (agresivní léky), radioterapie (záření), (chirurgické řešení je díky velmi častému metastazování opomíjené). U nemalobuněčných nádorů je pak v první řadě na místě chirurgická léčba (možná bohužel jen u 30% pacientů!!!), na dalším stupni je radioterapie (záření) a chemoterapie (agresivní léky).

Prognóza přežití
Pacienti s nádory bez postižení uzlin a bez metastáz mají šanci na 5-ti leté přežití jen u 60-70% osob!!! Pokud jsou postiženy uzliny, klesá tento počet jen na 30%!!! Pokud se nádor nedá operovat, klesá šance na přežití na 10%.
Část pro zdravotníky
(čerpáno z přednášky na plicním odd. FN Olomouc)
Statistiky k rakovině plic:
 • každý rok v ČR 5000 nových pacientů
 • více než 60% (!) je zachyceno pozdě
 • kuřák má 25× vyšší pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru
 • na rakovinu plic se nejč. přijde náhodně při rentgenovém snímku kvůli nějaké operaci (nebo hospitalizaci)
Metastázy z rakoviny plic:
 • mozek
 • játra
 • ledviny
 • kosti
 • perikard (nebo prorůstání
 • nadledviny (poměrně často - bývá to bezpříznakové, proto se špatně odhalují)
Vyšetření při podezření z rakoviny plic:
 • RTG (předozadní a boční snímek)
 • počítačová tomografie plic a nadledvin
 • vitální bronchoskopie (vždy s odběrem pro cytologii - kartáčkem nebo punkcí)
 • bronchiální laváž
 • echokardiografie
 • fluorescenční bronchoskopie pro ozřejmění karcinoma in situ
 • případně magnetická rezonance
 • výjimečně pozitronová emisní tomografie
 • zcela výjimečně thorakoskopie, mediastinoskopie, biopsie přes stěnu hrudní (transparietálně)
Odhalení metastáz:
 • ultrazvuk jater
 • magnetická rezonance
 • scintigrafie skeletu (drahé)
Diferenciální diagnostika:
 • Tuberkulóza, záněty, atelektáza, fibróza, benigní nádory


ZdrOj: www.kurakovaplice.cz

Statistiky, fakta, čísla

3. dubna 2007 v 21:38 | Burynka |  KOuření
Zde uvádím několik zajímavých skutečností, které zjistili vědci (nejč. lékaři) a týkají se kouření. Některá fakta laika asi značně překvapí.
 • každých 6 sekund na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření
 • v ČR kouří cca. 40% populace
 • nejvíce se kouří v Dánsku 46%, Francii 40%, Řecku, ČR a Španělsku (po cca. 37-40%tech), Německo 36%, Itálie a Británie 32%, atd. (zdroj: onkologové Ćwiertka, Macháček rok 2002)
 • kouřím-li 30 let, organismus je zatížen 1,5 kg nikotinu, tj. 15.000 smrtelných dávek (smrtelná dávka 50 mg)
 • tři cigarety denně je dávka, u níž nebyla prokázána výrazná zdravotní rizika
 • 3× vyšší riziko infarktu myokardu než nekuřáci
 • kouření způsobuje 30% všech nádorových chorob
 • většina kuřáků začíná v dětství a v dospívání - uvádí se, že je reklama velmi účinná, protože devět z deseti kuřáků začíná kouřit před osmnáctým rokem života!
 • kuřák má 25x vyšší pravděpodobnost, že jej potká zhoubný nádor
 • na míru závislosti na nikotinu ukazuje to, že 40-50% osob po závažných operacích (např. odstranění hrtanu operačně, operace rakoviny plic) se vrací ke kouření
 • schopnost zvládat stres je u kuřáků bez nikotinu snížena, u nekuřáků je fyziologická
 • v cigaretách je asi 103 kancerogenů (látek vyvolávajících rakovinu)
 • po roce nekouření je riziko smrti z kouření o 50% nižší!!!
 • dle citlivosti na různé látky, věku osoby, aj. může a nemusí individuální kuřák zemřít již po prvních stovkách až tisících cigaret (kuřák se může skutečně dožít i 95 let, ale je to spíše vzácná výjimka)
 • u žen kuřaček je o 74% vyšší pravděpodobnost, že zemřou na rakovinu prsu
 • kuřáci mají o 70% vyšší četnost srdečních chorob a jsou náchylnější k IM z toho důvodu, že mají kontrahovány cévy v myokardu
 • 87% lidí, kteří zemřeli na rakovinu plic byli kuřáci!
 • na zeměkouli je 1 miliarda kuřáků
 • ženy, které užívají hormonální antikoncepci a současně kouří se vystavují nebezpečí úmrtí na IM před 50. rokem života a to v poměru k nekuřačkám 1:60
 • 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření
 • u kuřáků je 3x vyšší výskyt nádorů plic
 • statistiky udávají, že kuřáci mnohem častěji podléhají i kávě a alkoholu
 • každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut (kouřím-li denně 1 krabičku, život si zkracuji o asi jednu a půl hodiny, za rok je to pak asi 23 dní).
 • tabákový kouř vzniká nedokonalým spalováním tabáku
 • uvádí se, že kouř obsahuje 1000-4000 škodlivin, z nich jsou nejdůležitější CO, nikotin, dehtové látky, kancerogeny - např. benzpyren (více viz část Trocha chemie)
 • kouření působí na uvolňování KATECHOLAMINŮ, to způsobuje pevný návyk
 • společnosti pro výrobu cigaret zpočátku popíraly závislost na cigaretách, poté ji však potvrdily, ale snažily se to bagatelizovat a přirovnávat např. k "závislosti" na čokoládě, aj.
 • příčinou každého pátého úmrtí u nás je kouření
 • denně u nás umírá 60 osob na nemoci z kouření - to je jakoby každý den informovali ve zprávách, že se naboural autobus plný lidí a nikdo z nich nepřežil
 • vyšší nebezpečí požáru v bytech, hotelech, nemocnicích
 • díky značné agitaci se snižují velmi pomalu a postupně množství kuřáků a množství vykouřených cigaret a to především ve vyspělých zemích (ne rozvojových), je pravdou, že u nás se poměrně hodně kouří a lidé nedoceňují informace o nebezpečí kouření
 • alkohol spolu s tabákem zvyšují riziko rakoviny více než kterákoliv z těchto látek samostatně
 • při "sátí" je teplota cigarety 700 °C. V klidu na okraji 400 °C a ve středu "ohniska" pak 580°C
 • denně se utratí za cigarety 16 miliard korun!!!
 • paradoxem je, že kouří 1/3 lékařů a 2/5 zdrav. sester (zdroj: onkologové Ćwiertka, Macháček)
 • v ČR je 5000 nových případů rakoviny plic každý rok
ZdrOj: www.kurakovaplice.cz

Jste závislí?

3. dubna 2007 v 21:25 | Burynka |  Ostatní O drOgách
Jste závislí?
ZDE najdete čtyři interaktivní dotazníky, které vám na tutO Otázku OdpOví.

SlangOvý slOvník

3. dubna 2007 v 21:09 | Burynka |  Ostatní O drOgách
absťákAbstinenční syndrom nebo lépe syndrom z odnětí je stav, který nastává po přerušení užívání drog u závislých osob. Má složku psychickou a tělesnou, může být i smrtelný, zvláště po alkoholu, benzodiazepinech a barbiturátech.

acid, kyselina
LSD - halucinogenní látka, nejčastěji užívaná ve formě malého papírku (trip, papír, papírek, paper) napuštěného účinnou látkou

áčko
Alnagon, lék s obsahem codeinu

apač
Apaurin (jeden z firmních názvů pro Diazepam)

bad trip, horor trip
(z angličtiny špatný výlet) stav, kdy droga místo očekávaných účinků vyvolala nepříjemné pocity (strach, úzkost, nepříjemné halucinace, paranoia), charakteristický u halucinogenů

bílej, hnědej
heroin podle barvy - čistoty

bouchnout si, šlehnout si, nastřelit se, dát si
injekčně si aplikovat drogu


braun, béčko, český heroin
látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny opioidů (viz heslo opioidy). Aplikuje se nitrožilně a poměrně rychle vyvolává závislost. V posledních letech byl v tuzemsku vyráběný "braun" do jisté míry zatlačen do pozadí importovaným heroinem

buchna, braunka, pumpa, nástřelka, pichna, práskačka
injekční stříkačkačaras
druh hašiše, užívaný hlavně v Indii

čistý
ve spojení "být čistý" - tedy nebrat drogy, ve spojení "máš čistý" = máš čisté injekční stříkačky

čórka
krádež (u závislých většinou motivovaná snahou opatřit si prostředky na drogu)

dealer
v prostředí drogové scény obchodník s drogami

dělat peníze
opatřovat si peníze na drogy, většinou nelegálně

depka, déčko
deprese

diák
Diazepam

dojezd
stav při odeznívání účinků drogy (většinou nepříjemný)

efko, éčko, efo
efedrin, výchozí látka pro výrobu pervitinu

eso, esko
Subutex - lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně; dříve také Solutan - lék, který obsahuje efedrin, což je výchozí látka pro výrobu pervitinu

elpaso
loupežné přepadení

emko
morfin

extáze, extoška, xtc, tableta, pilule, éčko, kolčo, kolečko, koule


droga MDMA (extáze) ve formě tablet


fetovat, smažit, frčet, fárat (ostravský slang)
být pod vlivem drogy, "fárat" = také specifický výraz pro přehrabování popelnic v důsledku intoxikace pervitinem

fetky, smažky, vysmaženci, toxíci, feťáci
uživatelé drogfetovat, smažit
brát drogy

flashback [čti flešbek]
V překladu záblesk paměti. Jedná se o návrat stavu prožitého při intoxikaci s určitým časovým odstupem, obyčejně literatura uvádí 1 rok, může to však být i déle.

gambler
patologický hráč

halušky, haluze, haldy (ostravský slang)
halucinace


hašiš, haš, shit [čti šit], čokoláda
zformovaná sušená pryskyřice ze samčích rostlin konopí

herák, héro, háčko, ejč, eič, kedra, kedr
heroin


houbičky, houby
myšleno lysohlávky

chemky
suroviny pro výrobu drog, nejčastěji pervitinu

joint, špek, brko
marihuanová cigareta

káčko
1- kodein
2- kontaktní centrum

káčkaři
pracovníci kontaktního centra, často i terénní pracovníci

klepky, zob
tablety s psychotropním účinkem

koks, kokos, káčko, sníh, cukr
kokain


lovec lebek
směs marihuany a hašiše

marjána, ganja, hulení, tráva, zelí
marihuana, konopí


meťák
metadon, opioid užívaný v substituční terapii

materiál, matroš
droga

nádobíčko, vercajk, nádobí
pomůcka k aplikaci drogy (injekční tříkačka, lžička, voda, vata apod.)

nájezd
stav po aplikaci drogy, nástup účinku drogy

nášleh, nástřel
dávka drogy k injekčnímu podání

nášňup, nášup
aplikace drogy šňupnutím

perník, peří, piko, péčko, pergo
pervitin


perníkář, pikař, péčkař
uživatel pervitinu


přešleh, přestřel
předávkování

psaníčko
malá obálka s drogou připomínající velmi miniaturní dopis nebo obal na žiletku. Typický způsob, jak se dávky drogy (pervitin, heroin) distribuují.

roháč, erko
rohypnol

rozdělat
rozmíchat drogu před injekční aplikací

řezat
ředit drogu přidáváním neúčinných a často i zdraví ohrožujících látek

sjet se
aplikovat si drogu

sjet lajnu, vyjet lajnu
šňupnutí tvrdé drogy

skunk [čti skank], skaňour
vyšlechtěná marihuana (pěstovaná ve sklenících nebo v umělých podmínkách)

smažba, jízda
stav po užití pervitinu

speed
drogy se stimulačním účinkem (amfetaminy, pervitiny, atd.)

speedball [čti spídból]
heroin užitý společně s kokainem nebo s pervitinem

stíha, stíhačka
iracionální pocity pronásledování a ohrožení, příznak toxické psychózy nebo součást prožitku během intoxikace, např. pervitinem

Subáč
Subutex - lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně

šmé, šméčko
1 - podraz, podfuk, nečestné jednání
2 - nekvalitní droga

šutr, kámen, kedr, kedra
heroin prodávaný ne jako prášek, ale ve formě malé hrudky

téčko, techo
toluen, organické rozpouštědlo

teréňáci, streeti
pracovníci terénních programů, kteří působí přímo na ulici

trip, být na tripu, výlet jízda
stav po užití halucinogenů (nejčastěji ve spojení s užitím LSD)

var
proces pokoutní výroby drogy, často pervitin

vařič
člověk pokoutně vyrábějící drogy

voblož, vobložit
okrást někoho o peníze, materiál (drogu)

vyhulenec
člověk užívající ve větší míře marihuanu nebo hašiš

vykroucenec
člověk pod vlivem pervitinu se specifickými "vykroucenými" pohyby

zásek, zaseknout se, úlet, ulítnout na něčem
stav, kdy pod vlivem drogy (nejčastěji stimulantů nebo halucinogenů) člověk delší dobu něco stereotypně dělá, např. prohrabává popelnice, rovná peněženku, češe se, hledí na nějakou budovu apod.

zlatá (dávka, rána)
dávka, kterou si závislý aplikuje k záměrnému předávkování a ukončení života


Benzodiazepiny

3. dubna 2007 v 17:29 | Burynka |  Psychofarmaka

Benzodiazepiny

Jsou jedny z nejčastěji užívaných a také zneužívaných psychofarmak. Často se ordinují úzkostným lidem ke zklidnění či na poruchy spánku.
Zneužívají se většinou v kombinaci s jinými látkami (alkoholem, heroinem, …) jako doplňková droga. Takové užívání je poměrně nebezpečné, protože benzodiazepiny, pokud jsou užity v kombinaci s jinou tlumivou látkou, mohou způsobit úmrtí. Smrtelný může být také odvykací stav po jejich dlouhodobém užívání.
U léků, které jsou zmíněny v tomto textu, je vždy na prvním místě uveden obchodní název či názvy, v závorce za ním název účinné látky.

Mechanismus účinku

Benzodiazepiny mají vlastní vazebním místo na receptorovém komplexu pro kyselinu gamaaminomáselnou (GABA - hlavní tlumivý mediátor v mozku) a posilují účinek GABA na receptor (tzv. GABAA útlumový receptor). Výsledným efektem vazby je útlum centrálního nervového systému (CNS). Receptorová místa pro benzodiazepiny jsou rozmístěny v různých částech mozku, mimo jiné i v limbickém systému, který má na starosti prožívání emocí, integraci zkušeností a informací o vnitřním světě do lidského vědomí. Limbický systém má klíčové místo i v procesu učení. Výše uvedené vysvětluje účinek látek této skupiny na lidský mozek.
Vazebné místo pro benzodiazepiny je určeno pro látky produkované tělem - tzv. endozepiny, které mají účinek shodný s benzodiazepiny, nebo jinou vnitřní látku, která naopak vazebné místo blokuje.

Účinky?

Benzodiazepiny jednak celkově tlumí CNS, dále pak ovlivňují některé speciální oblasti mozku. Pro svůj všestranný účinek mají v lékařství mnohostranné použití jako:
 1. Sedativa - způsobují zklidnění až útlum.
 2. Hypnotika - vystupňováním sedativního účinku dosáhneme usnutí.
 3. Anxiolytika - tlumí strach a úzkost. Odstranění strachu a úzkosti je jedním z hlavních důvodů zneužívání benzodiazepinů.
 4. Antidepresivní účinek - pozitivně ovlivňují patologicky změněnou (smutnou) náladu - tento efekt mají jen některé preparáty skupiny.
 5. Antiepileptika - celkový útlum CNS vede i k útlumu center, která produkují kaskády vzruchů, které se šíří celým mozkem a vedou k epileptickému záchvatu.
 6. Spasmolytika - léky proti křečím - mechanismus je podobný již popisovanému antiepileptickému efektu.
 7. Amnestický efekt - krátkodobá ztráta paměti - využívá se při krátkodobých nepříjemných lékařských výkonech.
 8. Myorelaxační účinek - snižují svalové napětí.
S hlavními a pro lékaře většinou žádoucími účinky látek skupiny úzce souvisí i účinky nežádoucí, které použití léků komplikují. Nežádoucí účinky se zvýrazní ve vysokých dávkách a při dlouhodobém užívání - tedy nejvíce při zneužívání a závislosti na benzodiazepinech. Jsou většinou také způsobeny tlumivým účinkem na CNS, resp. ovlivněním určitých struktur mozku, např. limbického systému. Mohou být však způsobeny účinkem i jinde v těle, nebo např. na nenarozený plod. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:
 1. Únava a ospalost, která nastupuje již v léčebných dávkách a s ní související prodloužení reakčního času - může vést k selhání při obsluhování strojů, např. řízení auta.
 2. Zmatenost - při vyšších dávkách může dojít ke ztrátě orientace nejen v okolí, ale i v situaci, ve které se postižený nachází. Intoxikovaný pak může být úzkostný, nebo dokonce i agresivní a zaútočit na své okolí v záchvatu silné agresivity.
 3. Narušení krátkodobé paměti - výsledkem jsou "okna", zvláště pokud je benzodiazepin užit s jinou tlumivou látkou, například alkoholem nebo heroinem. Ztráta paměti na to, co se dělo v intoxikaci, je velmi častým steskem při jejich nadměrném užívání, resp. po jeho skončení. Postižení si někdy nepamatují celé týdny a měsíce svého života.
 4. Ztráta motivace k řešení problémů - souvisí s odstraněním strachu a úzkosti. Člověk přestává mít potřebu složitou situaci řešit.
 5. Snížení svalového napětí - zvláště po vyšších dávkách bývají někdy intoxikovaní jakoby z hadrů, mnohdy mají obtíže udržet se na nohou.
 6. Přechod placentární barierou a intoxikace plodu - benzodiazepiny jsou plodem pomaleji metabolizovány, jejich užívání může vést k vrozeným vadám (např. k rozštěpům rtu a patra). Užívání na konci těhotenství a v období těsně před porodem vede k abstinenčnímu syndromu novorozenců.
 7. Přechod do mateřského mléka - pokud žena užívající benzodiazepiny kojí, tak léky přechází s mateřským mlékem do těla dítěte. Kromě útlumu dochází i k velkému zatížení jater, ve kterých se benzodiazepiny metabolizují a brání tak odbourávání jiných důležitých látek, např. bilirubinu. Nakonec může dojít k trvalému poškození mozku.

Rozdělení

Dělí se na skupiny jednak dle intenzity hypno-sedativního (zjednodušeně tlumivého) působení a také podle rychlosti eliminace (zjednodušeně vylučování) a tím i délky účinku.
 1. Dle intenzity hypno-sedativního působení
  Léky s nejmocnějším hypno-sedativním působením se používají jako léky při poruchách spánku, léky, které způsobují slabší útlum, je výhodné použít například jako léky proti úzkosti.
  1. Mezi silná hypnotika například patří:
   1. Rohypnol (flunitrazepam)
   2. Nitrazepam (nitrazepam)
   3. Dormicum (midazolam)
   4. Halcinon (triazolam)
  2. Mezi léky, které způsobují slabší sedaci patří:
   1. Diazepam , Seduxen , Apaurin , Valium (diazepam)
   2. Oxazepam (oxazepam)
   3. Rivotril (clonazepam)
   4. Lexaurin (bromazepam)
   5. Neurol , Xanax (alprazolam)
 2. Dle délky účinku
  1. Dlouhodobě působící mají vylučovací poločas (tj. doba, za kterou se množství účinné látky v organismu sníží na polovinu) delší než 1 den. V jejich eliminaci hrají důležitou roli játra a při jaterních onemocněních se jejich vylučování zpomaluje:
   1. Diazepam , Seduxen , Apaurin , Valium (diazepam)
   2. Defobin (chlodiazepoxid)
  2. Středně dlouho působící:
   1. Lexaurin (bromazepam)
   2. Neurol , Xanax (alprazolam)
   3. Rivotril (clonazepam)
   4. Rohypnol (flunitrazepam)
  3. Krátkodobě působící. Vylučovací poločas je kratší než 12 hodin, jsou zatíženy vyšší pravděpodobností vzniku závislosti než dlouhodobě působící
   1. Oxazepam (oxazepam)
   2. Dormicum (midazolam)
   3. Halcinon (triazolam)

Závislost

Vzniká po několika měsících pravidelného užívání, častěji u osob, které užívají krátkodobě působící benzodiazepiny. Pokud jsou léky užívány v dávkách, které převyšují dávky běžně užívané při léčbě, vzniká závislost rychleji. Rychle se také rozvíjí tolerance k účinkům léku. To vede ke zvyšování dávek, aby bylo dosaženo žádoucího účinku.
Závislost má složku psychickou i fyzickou, psychická závislost může být poměrně silná, srovnatelná se závislostí na opiátech. Tělesná závislost je také velmi silná, abstinenční syndrom může být i život ohrožující.

Abstinenční syndrom

Nastupuje za 24 hodin po vysazení benzodiazepinů krátkodobě působících a za týden po vysazení dlouhodobě působících. Tíže abstinenčního syndromu stoupá s:
 1. délkou užívání
 2. velikostí dávek
 3. kratším vylučovacím poločasem užívaného léku
 4. rychlejším vysazením

Pokud jsou léky užívány ve vyšších dávkách, je rozumné benzodiazepiny vysazovat za hospitalizace na specializovaném oddělení. Ambulantně se obyčejně detoxifikace nepodaří, nebo je zatížena neúměrně velkým rizikem.
Vysazení léků i po krátkodobém užívání je někdy doprovázeno tzv. rebound fenoménem. Při něm dochází k návratu obtíží, který měl nemocný před užíváním. Někdy se mohou obtíže vrátit dokonce ve větší síle, než jaké byli před nasazením léků.
V lehčích případech abstinenčního syndronu dochází k podrážděnosti, nespavosti, třesu, nevolnosti, může se objevit pocit ztráty duševního zdraví a obavy ze zešílení. Někdy se objevuje zvýšené svalové napětí, křeče, pocení. Stav je spíše nepříjemný, než nebezpečný.
V těžších případech se objevují epileptické záchvaty, halucinace, mohou se objevit i psychotické obtíže. Na těžší odvykací stavy je možné i zemřít, často pro nakumulování epileptických záchvatů - status epilepticus.

Interakce s jinými léky a drogami

Benzodiazepiny zesilují útlum po užití všech látek, které tlumí CNS. Může dojít k takovému prohloubení útlumu, že dojde k úmrtí, obyčejně pro zástavu dechu a následně oběhu. K nebezpečné interakci může dojít i když látky nejsou užity najednou, stačí užití v odstupu několika hodin.
Zvláště nebezpečné jsou:
 1. Alkohol
 2. Heroin
 3. Barbituráty

Intoxikace a první pomoc

Benzodiazepiny, pokud nejsou užity v kombinaci s jinými látkami, mají velkou terapeutickou šíři. To znamená, že mezi dávkou účinnou a dávkou smrtelnou je velký rozdíl. Smrtelné dávky pro zdravé dospělé jedince se pohybují v desítkách tablet.
Pokud někdo užije větší dávku benzodiazepinů najednou, měl by jej ošetřit lékař. Spolehlivě to platí v případech, kdy intoxikovaný ztratí vědomí a není jej možné probudit. Je třeba si uvědomit, že užitá dávka léku dosáhne plného účinku až s určitým odstupem od jejich užití. Totéž platí, pokud někdo užije léky v kombinaci s jinou drogou, nebo alkoholem. V takovém případě je nezbytné sledovat dýchání a srdeční akci postiženého, zavolat lékaře, případně zahájit umělé dýchání z úst do úst a masáž srdeční.
Protijed proti benzodiazepinum se jmenuje Anexate (flumazenil) a má jen krátkodobý účinek (1 hodinu) po té intoxikovaný opět upadne do intoxikace.
ZdrOj: www.drogovaporadna.cz

BlOOd Obrázky(10)

3. dubna 2007 v 13:32 | Burynka |  BlOOd

Shakespeare William

3. dubna 2007 v 11:48 | Burynka |  Citáty
 • Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,láska je plamen, který v očích žhne,láska je moře vyplakaných slz,láska, jak každý ví, je zákeřný jed i balzám hojivý.
 • Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá...