Duben 2007

Zklamání

23. dubna 2007 v 22:09 | Burynka |  • Rezavá zicherka
V poslední dObě se tOhO stalO strašně mOc a vlastně nic. Nic důležitýhO, cO bych si pamatOvala celej živOt, nebO alespOň pár let. Teda až na jednu věc. Na jednu zradu. Na jednO zklamání... Člověk mi kdysi naprOstO nejbližší udělal něcO hrOznýhO, cO mě málem zničilO úplně... MOžná největší pOdraz v mým prostým živůtku. A nejhOrší je, že si tO ta osOba vůbec neuvědOmuje a myslí si, že mi tak vlasně pOmáhá. Ne, samOzřejmě, že jsem si to jen tak nenechala líbit a hned jsem se k tOmu (až přespříliš hlasitě) vyjádřila. Prý, že až budu starší, tak tO pochOpím. Nevím. Nechci tO pOchOpit. I když anO, přiznávám, jsem hrOzný materialista. Ale nikdy bych neprOdala takhle blízskOu osObu! A to si myslím, že já jsem jí byla ještě bližší, než Ona mi. Je to hrozný, když OpOvrhujete někým, kOhO byste měli milOvat a vidět se v něm. Je hrOzný, když litujete někOhO, kdO by měl být váš vzOr. Je hrOzný bát se, že dOpadnete jakO osOba, které jste se ještě tak nedávnO chtěli pOdObat. TOhle nedOkážu odpustit, i když mi tO vynese na týden vOlnej byt a deset dní v Itálii.
Radši bych jí znOvu zas věřila. TO se ale už nemůže stát, až mOc velký zklamání...

Piercing rtu

16. dubna 2007 v 10:16 | Burynka |  Piercing-články
Péče o piercing rtů
ČIŠTĚNÍ

· pořiďte si antibakteriální mýdlo (např.:PROTEX), přírodní mořskou sůl do koupele (nejlepší: sůl z Mrtvého moře), a ústní vodu (např.: STOPANGIN)

HistOrie piercingu

16. dubna 2007 v 10:03 | Burynka |  Piercing-články
Pod pojmem Body-piercing je zahrnována činnost, kdy dochází k zavádění předmětů, většinou šperků, z různých materiálů do tkání, tedy dochází k narušování integrity kůže. Slovo pierce znamená propichovat, propichování.
Body piercing obecně má dlouhou historii. V podstatě lze nazírat na tento proces dvojím způsobem. V prvé řadě jsou tyto praktiky známy již od počátku existence lidstva a mnohdy měly význam rituální a náboženský, byly prováděny zejména četnými primitivními komunitami a kmeny. Dalším hlediskem je pak novodobá historie piercingu jako jevu, jež se stal populárním a začal se masověji šířit počátkem cca poloviny 7O.let až doposud.

Fear- Obrázky(20)

8. dubna 2007 v 18:50 | Burynka |  Fear

Fear- Obrázky(19)

8. dubna 2007 v 18:22 | Burynka |  Fear


Death- Obrázky(6)

8. dubna 2007 v 18:19 | Burynka |  Death

Fear- Obrázky(18)

8. dubna 2007 v 18:19 | Burynka |  Fear

Fear- Obrázky(17)

8. dubna 2007 v 18:16 | Burynka |  Fear

LOve Obrázky(10)

8. dubna 2007 v 18:15 | Burynka |  LOve

Death- Obrázky(5)

8. dubna 2007 v 18:14 | Burynka |  Death

SOrrOw- Obrázky(14)

8. dubna 2007 v 18:12 | Burynka |  SOrrOw

SOrrOw- Obrázky(13)

8. dubna 2007 v 18:10 | Burynka |  SOrrOw

Fear- Obrázky(16)

8. dubna 2007 v 18:06 | Burynka |  Fear

LOve Obrázky(9)

8. dubna 2007 v 18:04 | Burynka |  LOve

Death- Obrázky(4)

8. dubna 2007 v 18:03 | Burynka |  Death

SOrrOw- Obrázky(12)

8. dubna 2007 v 17:55 | Burynka |  SOrrOw

LOve Obrázky(8)

8. dubna 2007 v 17:54 | Burynka |  LOve

Fear- Obrázky(15)

8. dubna 2007 v 17:52 | Burynka |  Fear

Fear- Obrázky(13)

8. dubna 2007 v 17:49 | Burynka |  Fear